21A Chu Văn An, TP. Quảng Ngãi
0935374396

Thi công màn che nắng tại các phòng học cho các em tại Trường tiểu học Chi Lăng, Sơn Hà